Gospel workshop i Pforzheim, Tyskland 29. – 31. marts 2019

IGA afholder igen gospel workshop i Tyskland! 

Læs mere HER.